INFORMASI RINCI BERKAS KETETAPAN KESELURUHAN SELAMA TAHUN : 2023

NO Nopel Nama JNS NPOPKP DISKON KETETAPAN TGL PENETAPAN JATUH TEMPO STATUS ID DIAMBIL
1 **0000000252** SRI IRAWATI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY
2 **0000000252** GEMIATI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY GEMIATI
3 **0000000252** MUCHYIDIN 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY MUCHYIDIN
4 **0000000252** ANINGSIH 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY ANINGSIH
5 **0000000251** KATINEM 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY MASUD
6 **0000000252** SUPINGI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY MASUD
7 **0000000251** ALI WARDANA 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY ALI WARDANA
8 **0000000251** MURDIANSYAH 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY MURDIANSYAH
9 **0000000251** DEDI MULYADI M 07 0 0 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY IDRIS
10 **0000000251** DEDI MULYADI M 07 0 0 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY IDRIS
11 **0000000251** ROSNANI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY SABRAN
12 **0000000251** SUBAKTI 05 0 50 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY SUBAKTI
13 **0000000251** UDOL 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY UDOL
14 **0000000251** TERI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY TERI
15 **0000000251** RATNASARI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY RATNASARI
16 **0000000250** BUDI PUTRA 17 13895000 25 521063 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY BUDI PUTRA
17 **0000000250** ERLINDA SARI 17 33920000 25 1272000 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY SULAIMAN
18 **0000000250** SULAIMAN 17 3495000 25 131063 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY SULAIMAN
19 **0000000250** RATNASARI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY RATNASARI
20 **0000000250** EKO PRAYOGO 01 90000000 0 4500000 31-MEI-23 10-JUL-23 PIUTANG RINDADODY NANI
21 **0000000250** NURJANNAH 17 21190000 25 794625 31-MEI-23 10-JUL-23 PIUTANG RINDADODY NURJANNAH
22 **0000000250** BUDI HARTONO 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY BUDI HARTONO
23 **0000000249** JUNAIDI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY JUNAIDI
24 **0000000250** JUNAIDI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY JUNAIDI
25 **0000000249** JUNAIDI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY JUNAIDI
26 **0000000250** JUNAIDI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY JUNAIDI
27 **0000000250** JUNAIDI 17 0 25 0 31-MEI-23 10-JUL-23 LUNAS RINDADODY JUNAIDI
28 **0000000249** NASRUN 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 08125420155 NASRUN
29 **0000000249** HADI MUTONI 16 4107000 0 205350 30-MEI-23 09-JUL-23 PIUTANG 08125420155 HADI MUTONI
30 **0000000249** MIHARSO 07 0 0 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 085230951681 MIHARSO
31 **0000000249** HASAN BASRI 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 085230951681 HASAN BASRI
32 **0000000249** HIKMATUL MARI'AH 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 08125420155 HIKMATUL MARIAH
33 **0000000249** TOMMY 01 205000000 0 10250000 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS RINDADODY TIARA
34 **0000000249** RAHMANAMD 01 0 0 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS RINDADODY TIARA
35 **0000000248** SARUDDIN 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS RINDADODY INAP
36 **0000000248** HERLINA SB 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS RINDADODY INAP
37 **0000000248** RAMLI 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS RINDADODY RAMLI
38 **0000000248** JIHAR 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 08125420155 JIHAR
39 **0000000248** SRI HASTUTI 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS RINDADODY PAK RT RUSLI
40 **0000000248** SRI HASTUTI 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS RINDADODY PAK RT RUSLI
41 **0000000248** SRI HASTUTI 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS RINDADODY PAK RT RUSLI
42 **0000000248** SRI HASTUTI 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS RINDADODY PAK RT RUSLI
43 **0000000248** JUERIAH 05 0 50 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 08125420155 MUHAMMAD
44 **0000000248** MUHAMMAD 05 0 50 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 08125420155 MUHAMMAD
45 **0000000247** TOLIB HASANUDIN 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 08125420155 TOLIB HASANUDIN
46 **0000000247** UNDANG S PRAYOGO 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 08125420155 UNDANG S PRAYOGO
47 **0000000247** ALIFIA RISMA M 14 104400000 25 3915000 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 08125420155 ALIFIA RISMA M
48 **0000000247** HERU SETIAWAN 17 0 25 0 30-MEI-23 09-JUL-23 LUNAS 08125420155 HERU SETIAWAN
49 **0000000247** SYARIFAH FATIMAH 17 0 25 0 29-MEI-23 08-JUL-23 LUNAS RINDADODY TAMRIN
50 **0000000247** IRHAM 17 0 25 0 29-MEI-23 08-JUL-23 LUNAS RINDADODY TAMRIN