User Login

INFORMASI RINCI BERKAS PEMBAYARAN BPHTB TAHUN : 2022

NO NOPEL Nama TGL PENETAPAN TGL PEMBAYARAN DENDA JML BAYAR NIP
1 **0553999221** AHMADI 17-MEI-22 17-MEI-22 0 1888163 140141414
2 **0549999221** ARIANTI 13-MEI-22 13-MEI-22 0 299800 140141414
3 **0552999221** GAZALI 13-MEI-22 13-MEI-22 0 187808 140141414
4 **0224999221** RISHAM 12-MEI-22 13-MEI-22 0 3918750 140141414
5 **0225999221** RASMAN 12-MEI-22 13-MEI-22 0 3918750 140141414
6 **0531999221** TZETO MIE LING 11-MEI-22 12-MEI-22 0 7000000 140141414
7 **0535999221** TZETO MIE LING 11-MEI-22 12-MEI-22 0 2000000 140141414
8 **0536999221** TZETO MIE LING 11-MEI-22 12-MEI-22 0 9500000 140141414
9 **0200999221** WIWIN DWI. S 19-APR-22 12-MEI-22 0 1250000 140141414
10 **0219999221** WAWAN SUYANTO 12-MEI-22 12-MEI-22 0 403890 140141414
11 **0218999221** MUSBIKHIN 12-MEI-22 12-MEI-22 0 495786 140141414
12 **0537999221** GUSTIN RUSDIANA PASARIBU 11-MEI-22 11-MEI-22 0 3918750 140141414
13 **0217999221** MARDIYAH 11-MEI-22 11-MEI-22 0 1028363 140141414
14 **0215999221** TAMIRAN 11-MEI-22 11-MEI-22 0 3918750 140141414
15 **0526999221** JUMARIAH 11-MEI-22 11-MEI-22 0 154463 140141414
16 **0512999221** SITI AMINAH 09-MEI-22 09-MEI-22 0 916556 140141414
17 **0414999221** RICHARD AMIRULLAH 28-APR-22 28-APR-22 0 3918750 140141414
18 **0400999221** SOFIANA 28-APR-22 28-APR-22 0 3915000 140141414
19 **0402999221** YULIANUS FRITZ WOGE SE 28-APR-22 28-APR-22 0 3915000 140141414
20 **0401999221** H. SUDIRMAN 28-APR-22 28-APR-22 0 3915000 140141414
21 **0489999221** MUHAMMAD SIDIK 28-APR-22 28-APR-22 0 3915000 140141414
22 **0413999221** MUJACKY ALWI 28-APR-22 28-APR-22 0 3618750 140141414
23 **0348999221** MARDHA SIERA 13-APR-22 27-APR-22 0 1000000 140141414
24 **0212999221** PAULINA 26-APR-22 27-APR-22 0 2000000 140141414
25 **8092021020** FEBRI SAPUTRA 21-APR-21 27-APR-22 4075500 18525000 140141414
26 **7092021041** FEBRI SAPUTRA 20-APR-21 27-APR-22 1320000 6000000 140141414
27 **0032021033** FEBRI SAPUTRA 31-MAR-21 27-APR-22 1374000 5725000 140141414
28 **0214999221** FEBRI SAPUTRA 26-APR-22 27-APR-22 0 22000000 140141414
29 **0211999221** PAULINA 26-APR-22 27-APR-22 0 2000000 140141414
30 **0391999221** DASRIANI 26-APR-22 27-APR-22 0 3918750 140141414
31 **0471999221** ABDUL RAHMAN 25-APR-22 26-APR-22 0 7000000 140141414
32 **0473999221** TIRTO SUWANDI 26-APR-22 26-APR-22 0 3618750 140141414
33 **0474999221** M. ANSAR 26-APR-22 26-APR-22 0 3618750 140141414
34 **0314999221** PERHIMPUNAN BIARAWATI URSULIN JALAN NUSANTARA 29 01-APR-22 26-APR-22 0 210225000 10001
35 **0312999221** PERHIMPUNAN BIARAWATI URSULIN JALAN NUSANTARA 29 01-APR-22 26-APR-22 0 15109000 10001
36 **0475999221** ALIMUDDIN 26-APR-22 26-APR-22 0 1039894 140141414
37 **0208999221** SUCITANUR MARDATILLAH 25-APR-22 26-APR-22 0 3918750 140141414
38 **0389999221** IKWAN SUHARIYANTO 25-APR-22 26-APR-22 0 3918750 140141414
39 **0431999221** DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA 20-APR-22 25-APR-22 0 51366000 140141414
40 **0432999221** DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREGA INDONESIA 20-APR-22 25-APR-22 0 51210000 140141414
41 **0434999221** DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA 20-APR-22 25-APR-22 0 51795000 140141414
42 **0433999221** DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA 20-APR-22 25-APR-22 0 50859000 140141414
43 **0465999221** SYAHRIA 25-APR-22 25-APR-22 0 3918750 140141414
44 **0466999221** ARIANTO 25-APR-22 25-APR-22 0 3918750 140141414
45 **0207999221** MUHAMMAD ABRAR 25-APR-22 25-APR-22 0 3918750 140141414
46 **0463999221** RUSLI TARIGAN SH 25-APR-22 25-APR-22 0 3057750 140141414
47 **0449999221** CHRISTOPHER ALEXANDER SUTANDHYA 21-APR-22 22-APR-22 0 250000 140141414
48 **0454999221** CHRISTOPHER ALEXANDER SUTANDHYA 21-APR-22 22-APR-22 0 250000 140141414
49 **0450999221** CHRISTOPHER ALEXANDER SUTANDHYA 21-APR-22 22-APR-22 0 250000 140141414
50 **0451999221** CHRISTOPHER ALEXANDER SUTANDHYA 21-APR-22 22-APR-22 0 250000 140141414
          

  Powered By © maskuraliProduction